Mint a legtöbb weboldal, a www.epites-portal.hu is cookie-kat használ a működéséhez. Tudomásul veszem, hogy a Go-Home Kft. szolgáltatásai teljesítéséhez személyes adatot használ fel. Az adatkezelés szabályait az Adatvédelmi Tájékoztatóból megismertem, azokat elfogadom.

Hozzájárulok
A megbízható kivitelezők portálja!

Átgondolt kivitelezés

 

Ha belefogtunk egy építkezésbe - legyen az akár lakás, családi ház vagy bármi más - , és már a szükséges engedélyek is birtokunkban vannak, a kivitelező megválasztása előtt végig kell gondolnunk, mi mindenre kell figyelni a kivitelezés megkezdésénél, illetve annak teljes befejezéséig.

Egy-egy új épület elhelyezése során alapvető követelmény, hogy a kivitelezés a szomszédos ingatlanok használatát, biztonságát ne zavarja, elkerülendő a szomszédokkal való vitát. Ez elsősorban saját jól felfogott érdekünk, hiszen az építési területen idővel számtalan értékes anyagot halmozunk fel, őrzése nehezen oldható meg, egy gondos szomszéd vigyázó szeme azonban sok veszteségtől óvhat meg bennünket.

Fontos követelmény, hogy lakóépületünk közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel megközelíthető legyen, a környezet- és a természetvédelem sajátos követelményei kellőképpen érvényesüljenek. Saját érdekünkben szem előtt kell még tartanunk a kedvező tájolás, a stabilitás, a tűzbiztonság, a használati biztonság, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékosság és hővédelem, valamint az életvédelem követelményeit is.

A kivitelező megbízása, feladatai

Ha kivitelezőt keresünk, annyit mindenképpen tudnunk kell, hogy külön jogszabály részletezi az építőipari kivitelezési tevékenység feltételeit. Előírás például, hogy csak olyan kivitelező végezhet építési engedélyhez kötött kivitelezést, akinek a kivitelezés a tevékenységi körében szerepel, és az építés műszaki munkálatait szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető irányítja.
A kivitelezési szerződés megkötésekor ennek meglétét mindenképpen ellenőrizzük, hiszen csak ekkor van esélyünk arra, hogy az építkezés során (sajnos gyakran) előforduló, súlyos összegekbe kerülő esetleges hibákat számon kérhessük a kivitelezőn.
Jó, ha tudjuk, hogy az általunk szerződéssel megbízott kivitelező felelős a megvalósított építmény, építményrész, szakmunka rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságáért, valamint az építtető által rendelkezésére bocsátott építési engedélyben és a hozzá tartozó tervekben előírtak biztosításáért.
A kivitelező egyik legfontosabb - jogszabályban és szerződésben is rögzített - feladata az építési napló vezetése. Ezt az eddigi gyakorlat szerint a legtöbbször elbagatellizálták, holott egy későbbi kártérítési perben döntő bizonyítékul szolgálhat. Követeljük hát meg pontos vezetését, a saját érdekünkben. Az építési napló részét képezik az egyes elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó felelős műszaki vezetői nyilatkozatok is.
A kivitelező feladata továbbá, hogy az építési munka során a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a megengedett mértéken belül maradjon. Ha az építési munka során természeti érték vagy régészeti emlék kerül elő az ingatlanon, a kivitelezőnek haladéktalanul be kell jelentenie az építésügyi hatósághoz.

Felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr

A kivitelező által foglalkoztatott felelős műszaki vezető felel a munkálatok szakszerűségéért, azaz hogy az építmény az építési és a kivitelezési terveknek megfelelően valósul meg, megtartják az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírásokat. Amikor megbízást adunk ki az egyes szakmunkák elvégzésére, saját érdekünkben figyelnünk kell arra is (és ténylegesen le is kell ellenőrizni, még ha ez kellemetlen és bizalmatlanságnak is tűnik), hogy a szükséges építési szakmunkákat is csak az végezze, aki az előírt szakmai feltételekkel rendelkezik.
Felelős műszaki vezető nélkül - a munka jellegének megfelelő - szakmunkás képesítéssel rendelkező személy csak a lakóépületek teherhordó szerkezeteit nem érintő javító, karbantartó, felújító tevékenységet végezhet.
Akinek az építőipari kivitelezés nem szerepel a tevékenységi körében, illetőleg magánszemély, felelős műszaki vezető irányítása mellett is csak saját céljára végezhet építési munkát (házilagos kivitelezés).
Az építtető az építési-szerelési munka szakszerűségének folyamatos figyelemmel kísérésére, ellenőrzésére helyszíni képviselőjeként építési műszaki ellenőrt bízhat meg. Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet több kivitelező végezte, az építtető, vagy annak helyszíni megbízottja köteles gondoskodni arról, hogy az összes felelős műszaki vezetői nyilatkozat - a használatbavételi engedélyezési eljárás során - az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon.

Beépített anyagok megfelelőségi igazolása

Ma már nem építhetünk be bármilyen építőanyagot lakóházunkba, mert az energiatakarékossági és egyéb jogszabályok ránk, magánszemélyekre is kötelezőek. Különböző jogszabályok tartalmazzák, hogy milyen minőségi követelményeknek kell megfelelnie a téglának, cementnek, ajtó- és ablakszerkezeteknek, burkolóanyagoknak, szerelvényeknek, bútoroknak stb.
A kivitelezéshez szükséges építési anyagok, szerkezetek, berendezések vásárlásakor tehát nagyon ügyeljünk arra, hogy azok rendelkeznek-e megfelelőség-igazolással, hiszen ezt bármikor ellenőrizheti az építésügyi hatóság, és súlyos bírsággal jár, ha nem tudjuk bemutatni a tanúsítványt.

Egyéb kötelezettségek

Az építtető felelős azért is, hogy a járulékos építmények, tereprendezési, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg, az épület elkészülte után el kell szállítani az építési hulladékot, maradék építőanyagot. Végezetül: az épületet rendszeres karban kell tartani, ha bármilyen építési-szerelési munka szükséges, vagy módosítani kívánjuk az épület addigi rendeltetését, a változtatás sem az adott, sem a szomszédos építmény és részei állékonyságát és biztonságos használhatóságát nem veszélyeztetheti.

 

Az eredeti cikket megtekintheti ITT